F.A.Q.

Niniejsza pomoc przeznaczona jest dla programu FreshManager 3.0. Pomoc powstała na podstawie najczęstszych pytań użytkowników dotyczących działania programu.

 

Pytanie: Dlaczego w dzienniku zabiegów nie mogę wpisać żadnego operatora a pole wyboru jest puste. Program nie pozwala zapisać zabiegu jeżeli pole operator jest puste.

 

Odpowiedź: Takie zachowanie programu FM spowodowane jest brakiem uzupełnienia informacji o osobach, które mają prawo do wykonywania zabiegów. Jeżeli osobą wykonującą zabiegi jest właściciel lub domownik (nie pracownik) należy wejść w menu Dane użytkownika -> Domownicy i w swoich danych uzupełnić dane o szkoleniu chemizacyjnym. Jeżeli operatorem ma być inna osoba z domowników należy taką osobę dodać do listy oraz uzupełnić dane o szkoleniu chemizacyjnym. Operatorem może być również pracownik gospodarstwa. Aby dodać pracownika należy wejść w moduł Pracownicy , następnie dodać pracownika i uzupełnić dane o szkoleniu chemizacyjnym. Dopiero po dokonaniu tych czynności w liście operatorów pojawią się odpowiednie osoby, które mają prawo do wykonywania zabiegów chemicznych.

 

Pytanie: Co należy uzupełnić w pierwszej kolejności po pierwszym uruchomieniu programu FM.

 

Odpowiedź: Przede wszystkim należy uzupełnić dane dotyczące: operatorów uprawnionych do wykonywania zabiegów chemicznych, działek ewidencyjnych, kwater (należy przypisać do kwater odpowiednie działki ewidencyjne), sprzętu do wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Wyszczególnione dane przypisywane są do różnych zdarzeń, które można zapisać w innych częściach programu, więc dlatego należy zacząć od uzupełnienia tych informacji.

 

© 2010 Agrovative