Funkcje programu FreshManager PDF Drukuj

Program FreshManager od momentu opublikowania wersji 3.0 stał się wielofunkcyjnym programem komputerowym przeznaczonym dla rolników (przede wszystkim ogrodników w tym sadowników i warzywników), którzy mogą znacząco ułatwić sobie prowadzenie zapisów dotyczących swojego gospodarstwa. FreshManager zaprojektowany został przez osoby ściśle związane z branżą sadowniczą i warzywniczą więc w wysokim stopniu spełnia oczekiwania użytkowników, którzy korzystają z jego funkcjonalności.

FreshManager podzielony został na moduły a te z kolei składają się z wielu funkcji.

 

1. WYSZUKIWARKA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Najstarszy moduł programu. Umożliwia wyszukiwanie preparatów służących do ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Wyszukiwanie można zorganizować na wiele sposobów. Najprostszym z nich jest wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych. W bardzo łatwy sposób można również odnaleźć zamienniki preparatów.

 

2. DZIAŁKI EWIDENCYJNE

W tym miejscu użytkownik może wprowadzić do programu listę działek ewidencyjnych z jakich składa się jego gospodarstwo. Dla ułatwienia do programu wprowadzone zostały nazwy wszystkich województw, powiatów, gmin i miejscowości w Polsce. W ten sposób użytkownik szybciej odnajdzie potrzebną miejscowość i wprowadzi ją do systemu bezbłędnie. Po wprowadzeniu działek ewidencyjnych można drukować raporty. Wygląd raportu zaprojektowany został zgodnie z wyglądem formularza składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania dopłat bezpośrednich.

 

3. KWATERY

Gospodarstwo jak wiadomo składa się z działek ewidencyjnych a te następnie tworzą kwatery. Kwatery mogą składać się z wielu działek ewidencyjnych, z części działki ewidencyjnej lub też z jednej działki ewidencyjnej. Tak też użytkownik może określić kwatery w programie FreshManager. W każdej kwaterze natomiast użytkownicy programu mają możliwość prowadzenia ewidencji upraw. Szczegółowo określa się:

-nazwę zwyczajową,

- rodzaj nasadzenia,

- jakość materiału szkółkarskiego lub siewnego,

- jakość gleby

- klasę gleby

- ilość materiału nasadzeniowego/siewnego

- powierzchnię uprawy

- rozstawę

- zapylacz jeśli dotyczy

- poprzednią uprawę

Program pilnuje czy powierzchnia gospodarstwa jest rozliczona zgodnie z ogólną wielkością użytków rolnych w gospodarstwie. Ponadto Użytkownik ma możliwość podglądu jaka była historia upraw na danej kwaterze. Na koniec pracy w module kwater może dokonać wydruku raportu, na którym dokładnie rozpisane są wszystkie uprawy na wprowadzonych do FreshManagera kwaterach.

 

4. SPRZĘT

Zakładka ta umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji związanej ze sprzętem jaki znajduje się w gospodarstwie. Wchodząc w SPRZĘT mamy do wyboru 3 małe zakladki:

 

MASZYNY

 

Pracę z tą zakładką zaczyna się od wprowadzenia sprzętu jakim dysponuje rolnik. Dla każdego sprzętu użytkownik może dokonać zapisu odbytego przeglądy technicznego, kalibracji lub zdarzenia serwisowego. Takie działania można również zaplanować w czasie aby nie umknął rolnikowi termin np. badania technicznego opryskiwacza. Określając datę zdarzenia odpowiednia informacja dodawana jest do kalendarza FM, który w swoim czasie przypomni nam o upływie terminu badania technicznego. Rolnicy mogą sowbie również planować pewne działania serwisowe, np. sezonową wymianę oleju, itp. Dla każdej maszyny można prowadzić notatki.

 

INFRASTRUKTURA

 

Ten moduł składa się z wielu mniejszych modułów:

- studnie/stawy

- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i sortownie,

- systemy nawadniania

- rusztowania podpowrowe

- karmiki deratyzacyjne

- opakowania

- urządzenia chłodnicze

- termometry

- wagi

 

W modułach tych określa się charkaterystykę poszczególnych elementów infrastruktury technicznej gospodarstwa, można prowadzić ewidencję korzystania, zapisuje się terminy sprawdzenia stanu technicznego sprzętu i ewentualnych napraw oraz oczywiście można drukować raporty

 

NARZĘDZIA

Zakładka ta służy do prowadzenia zapisów dotyczących narzędzi wchodzących w skład wyposażenia gospodarstwa.

 

5. PRACOWNICY

 

Zakładka pracownicy służy do prowadzenia pełnej ewidencji pracowników, przebytych przez nich szkoleń, przepracowanych godzin lub wypracowanych akordów. Użytkownik programu FreshManager na bieżąco może śledzić sumę zarobków poszczegolnego pracownika, sumę jego wydatków oraz kwoty do zapłaty. Istnieje możliwość wydrukowania każdemu pracownikowi raportu za określony czas pracy w celu dokonania rozliczeń.

 

6. DZIENNIK ZABIEGÓW

 

Znany już użytkownikom FreshManagera poszerzony został o pełną listę zabiegów agrotechnicznych jakie mogą mieć miejsce w gospodarstwie rolnym. Do tej pory użytkownicy mogli tylko prowadzić ewidencję stosowania środków ochrony roślin. Teraz można wprowadzać do dziennika nawozy dolistne i doglebowe, sztuczne i naturalne, można prowadzić ewidencję innych zbiegów agrotechnicznych oraz zapisywać aktywność szkodników w rozwieszonych pułapkach feromonowych.

 

7. MAGAZYN

 

Magazyn to zakładka, w której użytkownik prowadzi ewidencję zakupionych środków ochrony roślin oraz nawozów. Można zapisać wszelkie dane o preparatach w magazynie: datę zakupu, numer dowodu zakupu, nazwę dostawcy, ilość zakupionego towaru, ceny, rabaty, itp. Program sam pilnuje stanów magazynowych i na bieżąco pokazuje rolnikowi jaka jest sytuacja magazynowa. W magazynie opracowano moduł planowania zakupów, który umożliwia rolnikowi przygotowanie listy zakupów, z która może się udać do sprzedawcy.

 

8. MAGAZYN CHŁODNIE

 

Jest to innymi słowy wirtualny magazyn, w którym użytkownik oznacza w jaki sposób przechowywane są jego płody rolne. Podczas projektowania programu przyjęto założenie, że produkty przechowywane są w chłodniach tylko w skrzyniopaletach. Użytkownik najpierw określa jakim rodzajem komór chłodniczych dysponuje: zwykła chłodnia, KA, ULO, DKA. Następnie określa parametry gabarytowe poszczególnych komór i może przejść następnie do wprowadzania danych. FreshManager dla wygodniejszej obsługi magazynu zapewnia graficzną metodę wprowadzania danych.

Następnie jaki już towar znajdzie się w magazynie FreshManager wyposażony został w moduł sprzedażowy. Po dokładnym określeniu sposobu sprzedaży i odbiorcy program umożliwia wystawienie faktury VAT.

Dla każdej komory z osobna jak również dla wszystkich razem można prowadzić ewidencję kontroli składu kontrolowanej atmosfery.

 

9. SYSTEM FAKTUROWY

 

Prosty moduł do wystawiania faktur odbiorcom. Wyposażony w bazę klientów, która usprawnia wprowadzanie danych.

 

10. KALENDARZ

 

Jest to moduł programu FreshManager, którego funkcjonowanie wynika bezpośrednio z zachowania użytkownika w pozostałych modułach. Jeżeli ustawione zostaną jakieś zaplanowane działania serwisowe, kalibracje, przypomnienia to możemy dokładny plan takich zdarzeń podejrzeć w kalendarzu jak również kalendarz o takich wydarzeniach nam sam przypomni.

 

© 2010 Agrovative